> Ars, Pfarrer von - Lexikon der Paranormologie - IGW-Resch
LEXIKON DER PARANORMOLOGIE                                                  Index   A - Z
Band 1

Ars, Pfarrer von

Ars, Pfarrer von > Vianney, Jean Baptiste.

 

 

 

 

Band 1


Das größte Lexikon für Grenzgebiete der Wissenschaft

Resch, Andreas: Lexikon der Paranormologie Band 1: A – Azurit-Malachit.
Innsbruck: Resch, 2007, XII, 580 S., ISBN 978-3-85382-081-0, Ln, EUR 38.30 [D], 39.90 [A]

Bestellung: info@igw-resch-verlag.at��Prof. Dr. Dr. P. Andreas Resch (Redemptorist)                                 
Band 1